പരുമല സെമിനാരിയില്‍ കാല്‍കഴുകല്‍ശുശ്രൂഷ നടന്നു

വിനയത്തിന്റെ മഹാസന്ദേശം പകര്‍ന്നതിനെ അനുസ്മരിച്ച് പരുമല സെമിനാരിയില്‍ കാല്‍കഴുകല്‍ശുശ്രൂഷ നടന്നു.

അഡലൈഡ് സെൻറ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകയുടെ ദശവർഷ ജൂബിലി

ഓസ്ട്രേലിയ: അഡലൈഡ് സെൻറ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകയുടെ ദശവർഷ ജൂബിലി

ബ്രിസ്റ്റോള്‍ സെന്റ് മേരീസ് ഇടവകയില്‍ കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച ശുശ്രൂഷ

മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സുറിയാനി സഭ യു.കെ. -യൂറോപ്പ് -ആഫ്രിക്ക ഭദ്രാസനത്തിലെ ബ്രിസ്റ്റോള്‍ സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യന്‍….

ശുബ്ക്കോനോ :: പരിശുദ്ധ വലിയ നോമ്പിന്റെ തുടക്കം

ഇനിയുള്ള 50 ദിവസങ്ങൾ വലിയ ഒരു യാത്രയാണ്. ഇന്ന് മുതൽ ആ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്   ശരീരവും മനസും ശുദ്ധീകരിച്ച്….

പരുമല സെമിനാരിയില്‍ കാല്‍കഴുകല്‍ശുശ്രൂഷ നടന്നു

വിനയത്തിന്റെ മഹാസന്ദേശം പകര്‍ന്നതിനെ അനുസ്മരിച്ച് പരുമല സെമിനാരിയില്‍ കാല്‍കഴുകല്‍ശുശ്രൂഷ നടന്നു.

അഡലൈഡ് സെൻറ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകയുടെ ദശവർഷ ജൂബിലി

ഓസ്ട്രേലിയ: അഡലൈഡ് സെൻറ് ഗ്രീഗോറിയോസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകയുടെ ദശവർഷ ജൂബിലി

ബ്രിസ്റ്റോള്‍ സെന്റ് മേരീസ് ഇടവകയില്‍ കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച ശുശ്രൂഷ

മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സുറിയാനി സഭ യു.കെ. -യൂറോപ്പ് -ആഫ്രിക്ക ഭദ്രാസനത്തിലെ ബ്രിസ്റ്റോള്‍ സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യന്‍….

ശുബ്ക്കോനോ :: പരിശുദ്ധ വലിയ നോമ്പിന്റെ തുടക്കം

ഇനിയുള്ള 50 ദിവസങ്ങൾ വലിയ ഒരു യാത്രയാണ്. ഇന്ന് മുതൽ ആ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്   ശരീരവും മനസും ശുദ്ധീകരിച്ച്….